Ochrana osobních údajů zaslání katalogu

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely formuláře pro zaslání katalogu.

1.     Udělujete tímto souhlas společnosti Hartman a spol, s.r.o., se sídlem: Čepirohy 154, 434 01  Most, IČO : 40229050, DIČ : CZ40229050,, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

·         jméno a příjmení,
·         adresu/sídlo
·         emailovou adresu,
·         telefonní číslo.

2.     Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

- vyřízení požadavku na zaslání tištěného katalogu poštou.

     Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem:

- vyřízení požadavku na zaslání tištěného katalogu poštou

     Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

a.     Smluvní dopravce Česká pošta s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1.

     Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

     Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo emailu Správci.

     Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

·         vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, slovní žádost (dopis, email) kompletní výmaz vašich údajů,

·         požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

·         vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,

·         u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,

·         nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,

·         požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

·         na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nábytková dvířka

Nábytková dvířka od Hartmana, to je Váš výběr z více než 50 typů frézování a několik desítek drůhů fólií pro Váš domov, kde se budete cítit báječně pokaždé, když přijdete do prostoru, kde jsou naše kvalitní dvířka.

Více informací

Stavební činnost

Stavby a rekonstrukce rodinných domů, administrativních budov, průmyslových a zemědělských staveb. Rekonstrukce bytových jader, montáž obkladů a dlažeb, montáž rozvodů vody a kanalizace, dodávka a montáž plastových oken, zemní práce menšího rozsahu.

Více informací

Truhlářská činnost

Plánujete novou kuchyňskou linku, vestavěnou skříň či jiný nábytek do bytu nebo kanceláře? Chcete jen stávající kuchyni, skříním nebo celému interiéru dát novou tvář? Obraťte se na nás a my Vám rádi pomůžeme Vaše plány zrealizovat.

Více informací